Bra att veta

Hur vi jobbar

Som kund tar ni kontakt med oss angående det jobb ni vill ha utfört, antingen via mail eller telefon. Därefter kommer vi ut på ett kundbesök alternativt att ni skickar ett mail med information och bilder på uppdraget så skriver vi ihop en offert som vi sedan mailar till er. Är ni nöjda med offerten vill vi ha en beställning utifrån offerten via mail, sedan bokar vi in ett datum då arbetet ska utföras. Efter utfört arbete kommer fakturan på mailen.

RUT-avdrag

Från 1 augusti 2016 täcker RUT-avdrag trädfällning, trädbeskärning, flisning och stubbfräsning. RUT-avdraget är en skattereduktion som uppgår till 50 procent av arbetskostnaden. Maxtaket är 75.000 kr per person och kalenderår. För att nyttja RUT-avdraget måste du ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång. Du skall vara skriven och betala skatt i Sverige. RUT-avdraget gäller endast arbete utfört på tomtmark som du som privatperson äger. Det skall finnas en byggnad på tomten som kan nyttjas som bostad. Bygganden skall kunna nyttjas permanent, som ett fritidsboende eller motsvarande. Mer information kring RUT-avdrag och hur det går till finns att läsa om på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

Inför arbetet

Vi önskar att ni plockar bort alla lösa föremål, backar undan bilen och ser till att det finns utrymme kring trädet samt den väg vi ska plocka ut trädet från er tomt. Ju färre saker vi behöver ta hänsyn till, desto smidigare blir det att jobba. Klipp gärna gräsmattan så nära inpå det planerade datumet som möjligt. Det blir så mycket lättare för oss att städa när gräset är kort. Informera gärna grannarna att vi kommer.

Efter arbetet

Vi vill alltid lämna er tomt så välstädad och snygg vi kan men ibland kan väderförhållanden och andra faktorer medföra att det inte går att få helt rent. Väljer ni att ta hand om träden själva är det oftast enklast att vi placerar stockarna på hög men lämnar riset som trädet är fällt. Lägger vi riset på hög måste ni först trassla ur högen innan ni kan köra iväg det. Vi krattar och blåser alltid av den platsen vi jobbat på. Små kvistar, barr och kottar som vi inte får upp klipper ni enkelt ner med gräsklipparen nästa gång gräset är för långt.

Kostnad

Det är väldigt svårt att ge ett generellt pris på vad det kostar att fälla ett träd. Varje uppdrag vi får är unikt och vi behöver anpassa vår kunskap och utrustning för varje jobb. Innan vi lämnar en offert vill vi först utföra en besiktning på plats eller göra en bedömning utifrån information och bilder. Offerten är gratis och ni binder er inte till något genom att kontakta oss för en offert. Det snabbaste sättet att få en offert är att fylla i vårt kontaktformulär med en beskrivning av önskat jobb. Vi lämnar alltid en offert inför varje jobb.

Att tänka på

Innan ni bestämmer er för att kontakta oss ta reda på att de aktuella träden står på er tomt. Gäller det stora gamla träd kan det vara bra att prata med kommunen så att trädet inte är inskrivet i detaljplanen. Ibland finns det även andra restriktioner från kommunen som gäller trädfällning. Har du strandtomt, måste du tänka på att det gäller generellt strandskydd minst 100 m från sjön eller vattendraget. Gäller fällningen en allé är dessa biotopskyddade och här behöver ni dispens från länsstyrelsen. Det är alltid träd-ägarens ansvar att ta reda på om det föreligger hinder för fällning. Vi som trädfällare vill givetvis att träden ni vill fälla är godkända att fälla och friskriver oss från eventuella tvister med kommuner och länsstyrelsen.

Försäkring

Fällarn AB är försäkrade via Länsförsäkringar Jämtland och har ansvarsförsäkring upp till 10 000 000 kr.